Περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ομίλων

Ολοκληρώθηκε την 10η Μαΐου 2023 η περιβαλλοντική δράση που έγινε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ομίλων που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Βαττε και τη συμμετοχή μαθητών από την Α΄τάξη. Η έκθεση αποτίμησης των αποτελεσμάτων της δράσης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Όμιλοι αποτίμησης προγράμματος