Ολοκλήρωση περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη και πολιτιστική κληρονομιά των μονοπατιών του τόπου μου: Ανακαλύπτοντας το μονοπάτι του προφήτη –Ηλία»

Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο σχολείο μας το παραπάνω περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία τοπικό φυσικό περιβάλλον, τοπικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, απειλούμενα είδη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μελετήσαμε και αναλύσαμε διάφορες έννοιες όπως αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, κάποιες ομάδες αναζήτησαν στοιχεία για την πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου εστιάζοντας στην ευρύτερη περιοχή του προφήτη _ Ηλία. Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, εντάσσεται και η αναζήτηση – με τη βοήθεια συνεντεύξεων με κατοίκους των χωριών της περιοχής - τοπικών ιστοριών, μύθων και θρύλων για το μονοπάτι και τα μνημεία της περιοχής.

Ειδικότερα, μαθητές της Α΄ Τάξης χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες κάθε μία από τις οποίες ανέλαβε συγκεκριμένους στόχους όπως η δημιουργία κειμένων και εννοιολογικών χαρτών, καθώς και φωτογραφιών, ηχητικών αφηγήσεων και βίντεο (π.χ. με τοπικές ιστορίες και μύθους για το μονοπάτι του προφήτη- Ηλιία στη Σάλακο της Ρόδου). Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο μονοπάτι του προφήτη-Ηλία. Στο πλαίσιο της εκδρομής περπατήσαμε το μονοπάτι, επισκεφτήκαμε διάφορα νεότερα ιστορικά μνημεία της περιοχής.  

 

Παραδοτέα του εν λόγω προγράμματος αποτέλεσαν :

1.    Τα φύλλα εργασίας που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές.

2.    Τα τελικά κείμενα που συνέταξαν με βάση τους σκοπούς και τους στόχους κάθε ομάδας.

3.    Το υλικό από τις παρουσιάσεις σε power point που μας έδειξαν στην τάξη.

4.    Βίντεο και ηχητικά που παρήγαγαν οι ομάδες.

5.    Οι φωτογραφίες που συλλέχθηκαν.

 

Για την αποτίμηση του προγράμματος από τους μαθητές, μοιράστηκε στο τέλος του προγράμματος φόρμα περιγραφικής αξιολόγησης.