Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων λόγω καιρικών συνθηκών

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων λόγω καιρικών συνθηκών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, κατά

  • την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και
  • την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Εδώ θα βρείτε την σχετική επιστολή