32ος Π.Μ.Δ. Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022 από την Ε.Ε.Φ.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) οργανώνει:

  • τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας.
  • τον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022 και για τις τρεις τάξεις, καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2022 και για τις τρεις τάξεις, σε α΄ φάση θα διενεργηθούν το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω πλατφόρμας στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα συνδεθούν με την χρήση προσωπικών κωδικών. Τα θέματα της πρώτης φάσης θα είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου και το αποτέλεσμα θα εξάγεται άμεσα. Οι πρώτοι/ες μαθητές/τριες από κάθε τάξη, οι οποίοι/ες θα συγκεντρώσουν συγκεκριμένο βαθμολογικό όριο, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, θα προκριθούν στην δεύτερη και τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σε εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 04 Μαρτίου 2022 συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr .

Τη έγκριση του διαγωνισμού θα βρείτε εδώ.

    Παλιότερα θέματα και λύσεις:

    και όλα τα προηγούμενα για: