Προϋποθέσεις για την είσοδο κοινού στη Σχολική Μονάδα

Προϋποθέσεις για την είσοδο κοινού στη  Σχολική Μονάδα

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100  επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού  Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»:

  • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο

(α) πιστοποιητικού εμβολιασμού

(β) πιστοποιητικού νόσησης

(γ) βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19