Αίτηση - Δήλωση αποφοίτων για Πανελλαδικές

Όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ, παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, καθώς και για τη συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας Αίτησης-Δήλωσης μαθητών.

Η υποβολή των Αιτήσεων - Δηλώσεων γίνεται στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής ακολουθεί σχετική αναλυτική εγκύκλιος...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ (Απόφοιτοι)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (Τελειόφοιτοι)

 

Υπουργική Απόφαση
τ. Β' 826/2-3-2021