Επικοινωνία Γονέων & Κηδεμόνων

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ