Ενημέρωση για την εξ' αποστάσεως εκπ/ση

Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για τη Γ' Λυκείου αρχικά. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από τον κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

  • Για τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα WebEx την οποία προτείνει το υπουργείο. Οι μαθητές δε χρειάζεται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα, αλλά θα μπορούν να συνδέονται σ' αυτήν άμεσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) που θα δέχονται από το διδάσκοντα, στο οποίο θα περιέχονται όλες οι πληροφορίες του μαθήματος: ημέρα και ώρα διεξαγωγής, σχετικοί σύνδεσμοι για τη σύνδεση κα.
  • Οι λογαριασμοί email που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτοί που δηλώθηκαν στο σχολείο. Παρακαλούνται οι μαθητές (και οι γονείς αυτών) αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, να παρακολουθούν τα email τους.
  • Τέλος, προτείνεται στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα διαδικτυακά μέσω του λογισμικού πλοήγησης (chrome, firefox, κλπ) το οποίο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο και να μην εγκαταστήσουν την εφαρμογή τοπικά στον υπολογιστή τους.
  • Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν: μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία στον υπολογιστή τους τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν και φυσικά πρόσβαση στο διαδίκτυο (ενσύρματη κατά προτίμηση) χωρίς ογκοχρέωση.

Για την ασύγχρονη διδασκαλία, εκτός απ' το διδακτικό υλικό που παρέχεται από το διδάσκοντα, το υπουργείο προτείνει τη χρήση του διδακτικού υλικού που θα βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες e-class και e-me, καθώς και στα απόθετήρια των δομών του όπως το Ψηφιακό Σχολείο, το Φωτόδεντρο, οι σελίδες των σχολείων και αλλού. Για την ασύγχρονη διδασκαλία θα χρειαστεί να γίνει έγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.