Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπ/σης και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι μαθητές όλων των τάξεων θα χρειαστεί να κάνουν εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, απ' όπου θα αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες του και τις πλατφόρμες υποστήριξης "e-class" και "e-me". Η εγγραφή αυτή μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο από τον ίδιο το γονέα (ή από το μαθητή με "γονική συναίνεση):

Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ

 

  • Μετά την εγγραφή οι μαθητές θα πρέπει να συνδεθούν μία φορά τουλάχιστον στις παραπάνω πλατφόρμες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.
  • Οι λογαριασμοί αυτοί θα χρησιμοποιηθούν απ' το σχολείο για να γίνουν τα τμήματα, και θα πρέπει να υπάρχει επαφή με τους εκπ/κούς για πρόσθετη καθοδήγηση.

Οδηγίες εγγραφής (pdf)