Προσανατολίζοντας τους μαθητές μας...

        Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου το Γενικό Λύκειο Σορωνής συνδέθηκε διαδικτυακά με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ρόδου, ώστε οι μαθητές μας να τηλε-ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στις μεταλυκειακές τους σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Καραϊσαρλή Μαρία παρουσίασε λεπτομερέστατα στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου τα όσα ισχύουν για τα παραπάνω θέματα κατά το τρέχον σχολικό έτος και τις αλλαγές που έχουν γίνει σε διάφορα πεδία: νέες σχολές, καινούρια τμήματα, συγχωνεύσεις τμημάτων, φοίτηση σε δημόσια Ι.Ε.Κ., εισαγωγή στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας, σωστά κριτήρια για την επιλογή των σχολών, σημασία μεταπτυχιακών σπουδών κ.α. Στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου και του διαδραστικού πνεύματος, οι μαθητές μας έλυσαν τις απορίες για όσα τους απασχολούν υποβάλλοντας τις ερωτήσεις τους.

 

 Πιστεύουμε πως με τέτοιες δράσεις το Λύκειο μας βοηθά τους μαθητές μας στον αγώνα που δίνουν για να χτίσουν το μέλλον τους. Ο σωστός προσανατολισμός τους, ο περιορισμός του άγχους τους μέσω της ενημέρωσής τους για διάφορες παραμέτρους και η κατάκτηση της αυτογνωσίας πριν τη λήψη της τελικής απόφασης επιβάλλεται να αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ρόδου και ιδιαιτέρως την κ. Καραϊσαρλή Μαρία.