Πρόσκληση σε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού

«Επαγγελματικός Προσανατολισμός... ο δρόμος προς τις Φυσικές Επιστήμες»

 

Ο Σύλλογος Διάδοσης Φυσικών Επιστημών (ΣΥ.ΔΙ.Φ.Ε.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Ρόδου και το  Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου,  συνδιοργανώνουν το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, στις 18:00, στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο εκδήλωση με τίτλο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός... ο δρόμος προς τις Φυσικές Επιστήμες» και στόχο την παρουσίαση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση είναι ο Ιωάννης Μπαζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ορυκτολογίας - Γεωλογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ομιλία με τίτλο "Κυνηγώντας το όνειρο μέχρι την άκρη της Ανταρκτικής" και στόχο την ενθάρρυνση των νέων της Ρόδου να θέτουν στόχους και να επιμένουν στην υλοποίησή τους.

Μετά την ομιλία, μαθητές/ήτριες και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ενημερωθούν από εκπροσώπους επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες (σχολές 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου) στο χώρο της εκδήλωσης.