Έλεγχοι - Απολυτήρια

Ανακοίνωση

Λόγω Πανελληνίων εξετάσεων και αργίας του Αγίου Πνεύματος, οι έλεγχοι προόδου και τα απολυτήρια των μαθητών θα δίνονται από Τετάρτη 19/06/2019 και ώρες 08:30 έως 12:30.