Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην ΛΙΝΔΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών στην ΛΙΝΔΟ

Το ΓΕ.Λ Σορωνής διοργανώνει ημερήσια εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών στην ΛΙΝΔΟ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2019.

Την προκήρυξη θα βρείτε αναλυτικά εδώ.