Εγγραφές Μαθητών στο Γενικό Λύκειο Σορωνής

Η διαδικασία των εγγραφών έχει αρχίσει. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. 

Απαραίτητα έγγραφα:

  1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας    ή
  3. Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι κηδεμόνες κατά την εγγραφή παρακαλούνται να προσκομίζουν και την ταυτότητά τους για την συμπλήρωση της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στο σχολείο, μαζί με οριστική Δήλωση Προτίμησης και τη φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή/τριας.

Ώρες εξυπηρέτησης για τις εγγραφές: : μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018 από τις 08:00 έως 13:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22410-41477

Τους μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο οι εγγραφές μπορούν να γίνονται κάθε Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 12:30.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

Έγγραφα προς συμπλήρωση:

Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση