ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης  Δήμου Ρόδου  

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ & 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ"
(Αριθ. Απόφ.: 13/2018)

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ