Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018...

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Σχετική απόφαση: Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 (Υπουργείο Παιδείας).