Πείραμα του Ερατοσθένη

Υλικό σχετικό με το πείραμα του Ερατοσθένη που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2018 θα βρείτε στην σελίδα του ΕΚΦΕ Σερρών εδώ.

Πολύ κατατοπιστικά και τα παρακάτω βίντεο: