Προκήρυξη για Πυροσβεστικές σχολές 2022

  • Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
  • Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, διαδικασία εισαγωγής και λοιπά θέματα Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

    ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ