Διενέργεια Προκατακτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) - Τροποποιήσεις

Ενημέρωση για μεταβολές που θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος για τη Διενέργεια των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ):

  • για το όριο αναστήματος γυναικών υποψηφίων
  • για τα αθλήματα που εξετάζονται και
  • για τις βεβαιώσεις ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις

Παρακάτω θα βρείτε: