ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ (Α, B και Γ τάξεων)

        Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του Γενικού Λυκείου Σορωνής πραγματοποίησαν την πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου.  H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χρόνο πέρα του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών προκειμένου να διαμορφωθούν ομάδες συνάντησης προς αποφυγή συγχρωτισμού, τηρώντας τα Πρωτόκολλα covid (μάσκα και ανάλογές αποστάσεις για την προστασία της υγείας). Το πρόγραμμα είχε ως εξής: Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν οι γονείς-κηδεμόνες Α λυκείου: 4 μμ, στην δεύτερη ομάδα συμμετείχαν οι γονείς-κηδεμόνες Β λυκείου: 5 μμ και στην Τρίτη ομάδα συμμετείχαν οι γονείς-κηδεμόνες Γ λυκείου: 6 μμ. Ενώ, ταυτόχρονα διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ανά ομάδες συνάντησης).

        Η συνάντηση τελέστηκε στα πλαίσια  εδραίωσης ενός στενού πλαισίου συνεργασίας προκειμένου να συζητηθούν θέματα σχετικά με (α) τη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου (διδακτικό και κοινωνικό πλαίσιο, απουσίες μαθητών), (β) τη δομή του προγράμματος σπουδών, (γ) τις ιδιαίτερες διδακτικές απαιτήσεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένα μαθήματα. Συγκεκριμένα, για τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α και Β Λυκείου στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων, είναι τα ακόλουθα: 1. Νέα Ελληνικά 2. Ιστορία 3. Άλγεβρα (Μαθηματικά) 4. Γεωμετρία (Μαθηματικά) 5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες) 6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες) 7. Αγγλικά. Ενώ, για τη Β Λυκείου επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Τράπεζα Θεμάτων και τα ακόλουθα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Λατινικά.  Συνεπώς, από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται θέματα που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Τέλος, για τα μαθήματα της Γ Λυκείου που εξετάζονται Πανελλαδικά για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι τα εξής: ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Εν συνέχεια, τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού όπως ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο) ή Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο). ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Μαθηματικά, Οικονομία, Πληροφορική.

        Μετά το πέρας της συνάντησης, υπήρξε δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συζήτηση με όποιους καθηγητές επιθυμούσαν οι γονείς, ώστε να ενημερωθούν για τις μέχρι τώρα επιδόσεις των παιδιών τους. Άλλωστε οι Εκπαιδευτικοί του Λυκείου είναι διαθέσιμοι προς συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε προκαθορισμένο χρόνο.