Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί 2019-2020

Μαθητικοί Διαγωνισμοί που έχουν ήδη προκηρυχθεί και θα διεξαχθούν το σχολικό έτος 2019-2020.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προκήρυξη των διαγωνισμών αναφέρεται ως απαραίτητη η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/-ήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

Οι διαγωνισμοί λοιπόν είναι οι παρακάτω:

(Κάνοντας κλικ πάνω στο διαγωνισμό θα μεταβείτε στη σελίδα με περισσότερες πληροφορίες)

  1. 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική
  2. 80ος Π.Μ.Δ. στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»  --> Προσοχή: Δήλωση συμμετοχής έως 1 Νοεμβρίου 2019
  3. 9ος Π.Μ.Δ. Φιλοσοφικού Δοκιμίου
  4. 2ος Π.Δ. Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  5. Π.Μ.Δ. για τη Βιοηθική
  6. Π.Μ.Δ. Δημιουργικής Γραφής
  7. Διαγωνισμός Πληροφορικής και υπολογιστικής σκέψης
  8. 6ος Π.Μ.Δ. Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας
  9. Π.Μ.Δ. SaferInternet4kids
  10. 3οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης